COVID-19: ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

COVID-19: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

   

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੰਘਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਗ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

   

ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮੇਰਿਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਓਫਥਲਮੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Source HINDUSTAN TIMES

%d bloggers like this: